Xhina këndon një këngë të lehtë

Postuar më:
Shumë e duartrokitur nga publiku, xhina e ka krijuar individualitetin e saj.  Pandi i sugjeron mos të qëndrojë në të njëjtën rrymë. Por të përzgjedhë diçka ndryshe. Lindi një debat mes Pandit dhe Albanit në lidhje me zgjedhjen e materialeve të Xhinës. Gjithsesi interpretimi i saj ishte shumë i këndshëm.